کارگاه ها

منتظر کارگاه های آموزشی این دوره از مسابقات باشید

 

در حال حاضر کارگاه ملی رباتیک که معتبر ترین رویداد اموزشی رباتیک هست در حال برگزاری است.
با سایت اتحادیه رباتیک و مکاترونیک کشور در ارتباط باشید.