نمایشگاه

در کنار برگزاری لیگ های رباتیک، این رویداد بر آنست که نمایشگاهی از دستاورد های علمی؛ اختراعات  و ابتکارات در رشته های مهندسی و همچنین معرفی ایده های سازنده در عصر جدید؛ استارتاپ ها برگزار نماید همچنین این نمایشگاه پلی است میان صاحبان فکر و حامیان، تا جوانان خلاق و مستعد ایرانی با حذف موانع همیشگی بصورت مستقیم با انبوه سازان ارتباط گیرند.

_

ثبت نام در نمایشگاه:

  • نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس 
    در صورتی که غرفه داران مجموعه شما بیش از یک نفر می باشد این جدول را تکمیل نمایید، برای افزودن افراد از دکمه + استفاده نمایید.