لیگ ها

_

لیگ های مسابقات

_

در اولین دوره از مسابقات RoboUK میزبان لیگ های زیر خواهیم بود.

لیگ اختراعات و ابتکارات

لیگ اختراعات و ابتکارات
برای حمایت از ایده ها و صاحبان ایده و اختراع همچنین ارائه انها به مخاطبان.
صفحه لیگ

ترافیک

ترافیک
هدف این لیگ پیدا کردن مسیر با استفاده از تابلو ها وعلامت های موجود میباشد که با استفاده از پردازش تصویر انجام میشود .
صفحه لیگ

هاورکرافت

ربات های موبایلی (جنگجو - هاورکرافت)
برای اولین بار در ایران، بجهت استفاده از موبایل برای کنترل ربات های جنگجو و هاورکرافت .
صفحه لیگ