لیگ حل مسئله

کاربردی ترین لیگ مسابقات همین لیگ است جایی که مشکلات موجود در صنایع و بازار و حتی زندگی روز مره را شناسایی کرده و برای حل ان دست به دامن متخصصین رباتیک شده ایم که با شرکت در این مسابقه و رقابت با یکدیگر و گرفتن جایزه، بهترین ایده و وسیله برای استفاده در آن قسمت از سازنده خریداری شود. اینجا هم سازنده سود برده و هم کارفرمای پروژه

 

قوانین بزودی بارگزاری خواهند شد…..