لیگ اختراعات و ابتکارات

نابغه ترین و خلاق ترین لیگ مسابقات این لیگ است و هدف ما از برگزاری این لیگ اشنایی مردم و صنعت با این اختراعات و دستاورد هایی ساخته شده بود.

در این لیگ افراد ایده ساخته شده خود را در محیط نمایشگاه به معرض دید میگذارند و برای انها نحوه کارکرد ان را توضیح میدهند اما سخت ترین قسمت این لیگ نیم ساعت ارائه ایست که در مقابل داوران باید از طرح خود دفاع کنند و ان را پرزنت کنند.

ضمنا حمایت های ویژه ای نیز برای برگزیدگان و ایده های برتر این مسابقات در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه در نظر گرفته شده است.