لیگ اختراعات و ابتکارات

هدف ما از برگزاری این لیگ اشنایی مردم و صنعت با این اختراعات و دستاورد هایی ساخته شده بود.

در این لیگ افراد ایده ساخته شده خود یا دستاورد خود در یک پروژه کارشناسی یا پایان نامه ارشد یا ایده ای که در ذهن خود دارند را در محیط نمایشگاه به معرض دید میگذارند و برای انها نحوه کارکرد ان را توضیح میدهند اما سخت ترین قسمت این لیگ نیم ساعت ارائه ایست که در مقابل داوران باید از طرح خود دفاع کنند و ان را پرزنت کنند.

ضمنا حمایت های ویژه ای نیز برای برگزیدگان و ایده های برتر این مسابقات در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه در نظر گرفته شده است.همراه با امکان ثبت ایده در مرکز رشد واحد های فناور و پارک علم و فناوری و حمایت از ایده های برتر

تیم اول:aceiauk سرپرست حسین هاشمی

تیم دوم:innotech سرپرست امیرحسین ادهمی

تیم سوم:a&a سرپرست امیرعلی رضایی