برنامه زمان بندی

 ثبت نام زود هنگام با تخفیف ۲۰ مرداد ماه  – ۵ شهریور ماه
ارسال مدارک فنی ۲۰ شهریور ماه – ۷ ابان ماه
 اعلام نتایج داوری اولیه و ازمون کارگاه ها ۱ ابان ماه  – ۷ ابان ماه
ثبت نام عادی   ۵ شهریور الی ۱ ابان ماه 
ثبت نام باتاخیر وحداکثر زمان برای ویرایش اطلاعات ۱ ابان ماه  – ۷ ابان ماه
حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات و نمایشگاه ۱۴ ابان ماه
برگزاری مسابقات و نمایشگاه ( بازدید آزاد برای عموم) ۱۵ الی ۱۷ ابان ماه