برنامه زمان بندی

 ثبت نام زود هنگام با تخفیف 20 مرداد ماه  – 5شهریور ماه
ارسال مدارک فنی 20 شهریور ماه – 1 ابان  ماه
 اعلام نتایج داوری اولیه 1 ابان ماه  – 10 ابان ماه
ثبت نام عادی   5 شهریور الی 1 ابان ماه
ثبت نام باتاخیر  1ابان ماه – 10 ابان ماه
حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات و نمایشگاه 14 ابان ماه
برگزاری مسابقات و نمایشگاه ( بازدید آزاد برای عموم) 15 الی 17 ابان ماه